ددی پودامجی

ددی پودامجی

یادداشت

دوستی میان من و ددی پودامجی به واسطه مرحوم “مهرکنتراکتور” شکل گرفت :مهر بانو کنتراکتور؛ نویسنده، کارگردان و رئیس دپارتمان عروسکی آکادمی “دارپانا”ی هند، از هندیان پارسی‌تبار بود و به ایران عشق می‌ورزید، چه زمانی که در ایران با هم ملاقات داشتیم و چه وقتی در هند این عشق را به خاک و فرهنگ ایران‌زمین به زبان می‌آورد، چنانکه ددی نیز چنین است و اگر این دو در جهان نمایش عروسکی حضور نداشتند چه بسا ما بسیار دیرتر به اتحادیه بین‌المللی نمایشگران عروسکی می‌پیوستیم. خانم کنتراکتور پس از دیدارش از ایران و آشنائی با نمایشگران عروسکی کشورمان  و برقراری یک دوستی عمیق میان من و او ،عهد کرده‌بود که مدافع و مبلغ ما باشد و سفیرخود‌خوانده مهر و  صلح و  دوستی میان ما و جهان نمایشگران عروسکی شده‌بود .سی و چهار سال پیش او من و ددی را باهم آشنا کرد و گویا تقدیر را خوانده‌بود که به زودی جهان فانی را ترک و به جهان باقی خواهد شتافت و در آینده این شاگرد و دوست جوان او خواهد‌بود که این رسالت را به عهده خواهد‌گرفت . چند سال بعد ددی پودامجی در کسوت عضو هیئت اجرائی یونیما و دوبار با دعوت من  به ژاپن و رومانی و فراهم‌کردن شرایطی برای معرفی شایستگی‌ها و توان نمایشگران عروسکی ایران مانع اخراج ما از یونیما شد و این اتفاق در شرایطی که ما از درون و بیرون مورد تهاجم قرار می‌گرفتیم که دلیل عضویت ما در “یونیما” چیست؟ و در هردو سو مخالفانی داشتیم بدون حمایت او با سختی و دشواری بیشتری روبرو می‌شدیم .ددی پودامجی امروز در کسوت دبیرکل اتحادیه بین‌المللی نمایشگران عروسکی همین رسالت را چه در مورد ایران و چه در مورد نمایشگران عروسکی سایر نقاط  جهان به عهده گرفته و به معنی واقعی سفیر فرهنگی جهان نمایشگران عروسکی است و متعهدانه و دلسوزانه خود را وقف وظیفه‌ای کرده‌است که هر چند  در راستای اهداف تشکیلات یونسکو و اتحادیه  وابسته به آن است اما اگر او عمیقا عاشق هنر نمایش عروسکی و گوناگونی آن نبود چنین وسیع و چنین همه جانبه و چنین دوستانه و متواضعانه، از جنس فرزانگان مشرق زمین به این هنر دیرینه بشری خدمت نمی‌کرد.من به دوستی با او افتخار می‌کنم و وجودش را همچون دانشنامه زنده و گویای نمایش عروسکی جهان ارج می‌گذارم.

بهروز غریب‌پور